Vacature Product Designer

Als Product Designer Open Science bied je ondersteuning bij het ontwerpen en ontwikkelen van interfaces die onderzoekers en data curators in staat stellen hun onderzoeksoutput zelfstandig te beheren. Daarnaast bied je ondersteuning bij het vertalen van workflows en datastromen tussen interne en externe systemen.

Meer concreet sta je in voor:

 • Vertalen van gebruikersnoden, -doelen en registratieverplichtingen naar heldere dialogen en interfaces die motiverend, sturend en gebruiksvriendelijk zijn
 • Opstellen van customer journeys, use cases en user scenario’s voor software interfaces in dialoog met onderzoekers en ontwikkelaars
 • Interface-ontwikkelingen afstemmen binnen een breder strategisch plan voor innovatie en ontwikkeling
 • Testen van interfaces en ontwerpen met gebruikers (kwalitatieve testen) en opvolgen van het effect van de designs in een productieomgeving (kwantitatieve testen)
 • Optimaliseren van bestaande user interfaces en design systemen
 • Ontwerpen van interactie design voor nieuwe inclusieve en toegankelijk interfaces voor een divers gebruik (mobiel, desktop, slechtzienden, …)
 • Opleveren van ontwerpen in de vorm van high level schema’s, stroomdiagrammen of low-fidelity prototypes in code die (her)bruikbaar is voor backend-developers en infrastructuurbeheerders
 • Begrijpen en werken met application programming interfaces (API’s) in functie van connecties tussen verschillende systemen in de onderzoeksinfrastructuur
 • Zich eigen maken en continu opvolgen van internationale best practices en standaarden rond interface-, service- en productdesign en deze vertalen naar de context van de Universiteitsbibliotheek
 • Opportuniteiten verkennen voor kennisuitwisseling en samenwerking stimuleren met een bredere community van interface-, service- en productdesigners

Voor meer informatie in verband met de functie-inhoud kan je contact opnemen met Rosemie Callewaert

Jouw kennis en ervaring

 • Je bent vertrouwd met software om processen, datastromen en interfaces te ontwerpen (UML, Figma, Sketch, …)
 • Je brengt tools en methodes aan die de usability van interfaces analyseren en verbeteren
 • Je bent vertrouwd met versiebeheer van je code via Git en Github
 • Je hebt ervaring met het ontwikkelen van frontend toepassingen aan de hand van courante technologieën zoals Javascript/ES6, HTML5, CSS3 (sass/less), Webpack, npm/yarn,... of bent bereid om hierin ervaring op te bouwen
 • Je hebt ervaring met het implementeren van clients die (third party) web services consumeren. Je bent vertrouwd met begrippen zoals HTTPS, REST, Graphql, JSON, XML,... Bonuspunten als je vetrouwd bent technologieën zoals Oauth, OpenID Connect, Oembed, IIIF.
 • Het is een plus als je vertrouwd bent met frontend frameworks zoals Vue of Svelte
 • Begrippen zoals Headless CMS en static site generation klinken je bekend in de oren.
 • Ervaring met Docker is mooi meegenomen
 • Accesibility guidelines (WCAG) zijn jou bekend en je bent bereid om je er blijvend of verder in te verdiepen
 • Je hebt een zeer goede kennis van het Engels en het Nederlands

Werkplek

Je krijgt een plaats in het kantoor van het ontwikkel- en innovatieteam van de Boekentoren in het centrum van Gent. Je kan in samenspraak met het team bepalen wanneer of hoeveel dagen per week je kiest voor telewerk.

Vaardigheden en attitudes

 • Je hebt oog voor de performantie van door jou ontworpen en ontwikkelde interfaces in de browser
 • Je voelt je verantwoordelijk voor je taken en bent betrokken bij de organisatie
 • Je ben een teamspeler, je houdt rekening met je collega’s en bent aanspreekbaar
 • Je kan zelfstandig je werk organiseren in interdisciplinaire teams
 • Je ben klantgericht, in alle werkprocessen heb je de klant voor ogen
 • Je ben analytisch ingesteld en hebt sterke probleemoplossende vaardigheden en het vermogen om afwegingen te maken en deze te communiceren
 • Je voelt je verantwoordelijk voor de kwaliteit van jouw werk en de goede werking van de dienst
 • Je kan prioriteiten stellen, plannen en organiseren. Je werkt doelgericht en neemt initiatief.
 • Je bent flexibel, je kan overweg met veranderingen en bereid om altijd bij te leren
 • Je vindt het belangrijk om een balans te vinden tussen wensen, realiseerbaarheid en het tijdig opleveren van jouw oplossingen

Toelatingsvoorwaarden

 • Je bent in het bezit van een diploma van master (of daarmee gelijkgesteld diploma)
  OF
 • Je bent in het bezit van een diploma van bachelor (of daarmee gelijkgesteld diploma) en kan minstens 5 jaar relevante ervaring voorleggen

Meer informatie?

Over open Science

UGent speelt al vele jaren een voortrekkersrol in het promoten en ondersteunen van Open Science. Deze beweging, die door steeds meer wetenschappelijke stakeholders wordt omarmd, streeft ernaar het principe van openheid te implementeren in de hele onderzoekscyclus, en dit ter bevordering van wetenschappelijke integriteit, kennisdeling en samenwerking.

Voor het beschrijven, bewaren en archiveren van onderzoeksoutput zijn digitale interfaces een belangrijke hefboom om dit proces transparant te stroomlijnen voor onderzoekers en het publiek van researchdata. Het ontwerpen van heldere software dialogen (product interfaces) die gebruikersnoden (use cases) ondersteunen is daarom cruciaal.

De onderzoeksdata-infrastructuur is modulair opgebouwd en in beheer van verschillende diensten en overheden. Voor UGent is de Boekentoren al vroeg in dit uitwisselproces van onderzoeksoutput verantwoordelijk voor de aanlevering van consistente beschrijvingen van o.a. data management plannen, onderzoekspublicaties en -research datasets.